BÁC SĨ TÂM LƯ LÊ Đ̀NH PHƯỚC (DR. DANIEL D. LEE) TẠI CALIFORNIA, HOA KỲ - TEL: (001)-714-771-8513


TRANG CHÍNHVĂN PH̉NGTIỂU SỬGIA Đ̀NHH̀NH ẢNHLIÊN QUANCÁC ĐẠI HỌCSLIDES SHOWSENGLISH


TRANG CHÍNHVĂN PH̉NGTIỂU SỬGIA Đ̀NHH̀NH ẢNHLIÊN QUANCÁC ĐẠI HỌCSLIDES SHOWSENGLISH

 

Bác-Sĩ Tâm-Lư LÊ Đ̀NH PHƯỚC

Chuyên Môn:

 -Pháp-Y Tâm-Thần.

 (Forensic Medicine).

 -Giám định Thần-Kinh Tâm-Lư và Tâm-Lư Pháp-Lư

 (Neuropsychological & Forensic Psychological Evaluations)

 -Giám định và Trị liệu các tổn thương về Tâm-Lư do tai nạn gây ra.

 (Workers Compensation, Personal Injury Evaluations and Treatment)

 -Chẩn bệnh và Trị bệnh Tâm-Lư.

 (English/Vietnamese Bilingual/Bicultural Psychological Evaluation & Psychotherapy).

 

 

Văn-Pḥng của Bác Sĩ Lê Đ́nh Phước (Dr. Daniel D. Lee) tại:

 

501 Golden Circle Dr., Suite 100, Santa Ana, CA, 92705, USA

Telephone: (714) 771-8513.     E-mail: ddl1941@gmail.com

Web site: www.drledinhphuoc.com (Vietnamese) and www.danieldlee.com (English)

Giờ làm việc: Xin lấy hẹn trước (by appointment only)

 

Back the top  

 

Content is Copyright (c) 2010 by Dr Daniel D. Lee and may not be reproduced or used outside of this web site without express written permission from the author